Éghajlatváltozási platform

Budapest

„Klímastratégia és éghajlatváltozási platform létrehozása Budapesten” című projekt KEHOP-1.2.0-15-2016-00020

A projekt rövid ismertetője:

A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására, „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” címen pályázati felhívás jelent meg 2016-ban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében. A megyék és a főváros számára elérhető forrás felhasználása során követelmény a központilag – Klímabarát Települések Szövetsége által – kidolgozott módszertani útmutató mentén a megyei szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésének mind az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, széleskörű szemléletformálási program megvalósítása.
A módszertani útmutató biztosítja a készülő megyei klímastratégiák egységességét, koherenciáját, magas szakmai minőségét és hatékonyságát. A módszertan kidolgozásától kezdve a stratégiák elkészítésig, továbbá a stratégiák végrehajtása érdekében is elengedhetetlen a helyi közösségek bevonása, ami a klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésének mind az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztással, széleskörű szemléletformálási program segítségével biztosítható.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

1. Fővárosi klímastratégia kidolgozása: ennek tematikáját – a fenti, megyei klímastratégiák közötti egységesség biztosítása érdekében – a Klímabarát Települések Szövetsége által kiadott módszertani útmutató adja meg.
2. A klímastratégia elkészítéséhez és megismertetéséhez kapcsolódó rendezvények: 2 konferencia, 4 műhelymunka, továbbá szemléletformálásra fókuszáló megjelenés fővárosi nagyrendezvényekhez kapcsolódóan.

A klímastratégia elkészítése, valamint a kapcsolódó szemléletformáló akciók és szakmai egyeztetések koordinálása a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT Kft.) bevonásával történik.

3. Budapesti éghajlatváltozási platform létrehozása, működtetése: feladata a fővárosi döntéshozók és közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, az e témakörhöz köthető tevékenységek fővárosi szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció feltételeinek a hosszú távú biztosítása, kereteinek hatékony meghatározása.
Budapest Éghajlatváltozási Platformjának Alapító Tagjai:
●    Budapest Főváros Önkormányzata
●    Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
●    Nemzeti Pedagógus Kar
●    Magyar Tudományos Akadémia KRTK Regionális Kutatások Intézete
●    Klímabarát Települések Szövetsége
●    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
●    Budapesti Corvinus Egyetem
●    Semmelweis Egyetem
●    Eötvös Loránd Tudományegyetem
●    Magyar Természetvédők Szövetsége

A Platform megalakulásának dátuma 2017.05.31.

A fővárosi éghajlatváltozási platform szakmai koordinációs és konzultációs feladatainak ellátását a Polgármesteri Hivatalon belül felállított klímatitkárság látja el (klimaplatform@budapest.hu).
A kedvezményezett Budapest Főváros Önkormányzata lehetővé kívánja tenni, hogy a platform tagjainak köre bővüljön.

A projekt végrehajtásának ütemezése:
•    Helyzetfeltárás, értékelés, stratégia előzetes célrendszerének és intézkedéseinek elkészítése (2017. november)
•    Stratégia egyeztetési változat (2018. január)
•    Projekt zárása: a klímastratégia Fővárosi Közgyűlés által történő elfogadása (2018. április)
•    Az öt éves fenntartási időszakban a platform működtetését biztosítani kell, évi egy ülés megtartásával.

Projekt összköltsége: 30 millió Ft
•    Megítélt támogatás összege: 30 millió Ft

Rendezvények:
•    Nyitókonferencia: 2017. május 31.
A nyitókonferencián elhangzott előadások az alábbi linken érhetők el: http://budapest.hu/Lapok/2017/budapest-klimastrategiajarol-tartottak-nyi...

•    Szakértői workshop I.: 2017. május 23.
•    Szakértői workshop II.: 2017. június 23.
•    Figyelemfelkeltő akció I.: Gyereksziget, 2017. június 25.

Tervezett rendezvények:
•    Éghajlatváltozási Platform 1. ülés: 2017. szeptember 12.
•    Önkormányzati workshop: 2017. szeptember
•    Intézményi workshop: 2017. szeptember
•    Gazdasági workshop: 2017. október
•    Konferencia: 2017. október
•    Figyelemfelkeltő akció II: Autómentes Nap: 2017. szeptember 16.
•    Figyelemfelkető akció III.: Fővárosi Állat- és Növénykert, 2017. október
•    Figyelemfelkeltő akció IV: 2017. november: BVA családi nap